O nas

Družina ohranja družinsko tradicijo ukvarjanja s kmetijstvom. Leta 2009 se je družina Čelofiga pričela ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo zakola prašičev, drobnice in gojene divjadi.

Kmetija ima 9,5 ha obdelovalne zemlje in goji samo prašiče. Kulture ki jih kmetija prideluje so pod kontrolo integrirane predelave. V kolobarju je predvsem ječmen, krmni grah, koruza, buče ter pšenica. Vsa pridelava se uporabi za krmo prašičev. Povprečno gojijo od 10-12 plemenskih svinj. Število odojkov in prašičev se giblje od 80 -100 kom.

Ob ugotovitvi, da se z 9 ha zemlje ne da preživeti in ustvarjati dodatne vrednosti so se pred leti odločili registrirati dopolnilno dejavnost zakol in predelavo mesa k kmetijski dejavnosti. Zaradi stalnega nezadovoljstva s klanjem v uradni klavnici so se odločili zaprositi VURS za odobritev klavnice za lastne potrebe ter za usluge. Registracijo obrata so dejansko izvedli dne 17.05.2010 ter prejeli odločbo obrata SI 965 ES. V obratu se mesečno zakolje od 60-80 prašičev in tudi nekaj drobnice in gojene divjadi. Klanje nadzira VURS enota Ptuj, vzorci mesa za pregled trihinele se vozijo v laboratorij Maribor.

Stranke so z uslugami klanja izredno zadovoljne saj živali niso podvržene stresu in poškodbam, saj se zakol izvaja direktno iz prevoznega sredstva. Domači proizvodi se tržijo doma, na tržnici v Velenju, občasno v Ljubljani, ter tedensko v Mercator Maribor.

Osnovna dejavnost kmetije in dopolnilne dejavnosti je vzreja in zakol prašičev.

Lastnik razpolaga s sodobnim obratom za zakol in predelovalnim obratom, ter manjšo hladilnico za hrambo trupov. Lastnik obrata, se zaveda, da je kot nosilec živilske dejavnosti dolžan uporabljati postopke, ki temeljijo na načeli HACCP. Kot nosilec živilske dejavnosti se zaveda, da lahko razen povečanja varnosti hrane zagotavlja tudi druge pomembne koristi, kot je pomoč HACCP regulativnim organom pri inšpekcijskih pregledih s povečevanjem zaupanja v varnost hrane.

Nazaj na prvo stran

nazaj na vrh strani

AllEscort